Završava se obnova legendarnog Galeba, poznato kada bi bivši Titov brod mogao primiti prve posjetitelje

Prve posjetitelje brod Galeb će primiti na samom otvorenju, krajem ove ili početkom iduće godine”, kazala je riječka dogradonačelnica Sandra Krpan za portal Fiuman.

Obnova broda Galeb započela je u 2019. godini, a za obnovu je izabrana je ponuda tvrtke Dalmont u iznosu od 46.8 milijuna kn. Po završetku rekonstrukcije i opremanja brod Galeb će na ukupno 5.565 m² imati kulturnu namjenu za stalni muzejski postav, povremene izložbe, kino i kreativne radionice, a osim kulturne namjene, Galeb će imati i komercijalnu namjenu – hostel, bar/restoran, i suvenirnica.

Planirano je da muzejski i javni dio zauzme približno 4000 četvornih metara broda, a smještajni i ugostiteljski tek 1000 četvornih metara. Ugostiteljski i smještajni dio će se davati u koncesiju.

Brod Galeb je temeljem rješenja Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske 10. listopada 2006. godine proglašen kulturnim dobrom. Brod će po obnovi funkcionirati u sastavu Muzeja grada Rijeke. Projektom je predviđeno da brod ostane privezan u riječkoj luci, smješten uz Molo longo. Postat će značajna turistička atrakcija kulturnog predznaka čime će oplemeniti ponudu grada Rijeke u vidu kulturnog turizma.

Dio namještaja s Galeba već je restauriran i trenutno se nalazi u prostorima Muzeja grada. Po završetku obnove broda, bit će vraćen na Galeb.

Fundus muzeja činit će sva postojeća oprema broda, postojeći ilustrativni materijali, kao što su foto i video građa, kopije dokumentacije o gradnji i povijesti broda, arhiva članaka, knjiga i drugih tekstualnih priloga vezanih uz Galeb. Postav će sadržavati brojne interaktivne sadržaje.

Posjetitelji će moći razgledati rezidencijalne dijelove, u potpunosti restaurirane, kao što su Titov i Jovankin apartman, zajednički salon, apartmani za goste, glavni salon, blagovaonica i veliki salon za goste, garderoba i spavaonice.

– Radovi na obnovi i prenamjeni broda Galeb u brod muzej odvijaju se u dvije grupe pri čemu prva grupa radova obuhvaća radove rekonstrukcije broda, a druga grupa obuhvaća restauratorske radove na uređenju interijera prema projektu demontaže i naknadne montaže drvenih obloga. Izvođenje ovih radova je već ranije ugovoreno i inflacija u tom kontekstu nije bila tema. Nakon dovršetka ove dvije grupe radova uslijedit će radovi uređenja muzejskog postava za što tek slijedi objava i provedba postupka javne nabave za izvođača radova. Također, slijede i radovi na uređenju komercijalnih prostora koje će izvesti budući zakupnik koji će biti odabran postupkom javnog natječaja za davanje u zakup komercijalnih dijelova na brodu Galeb.

Planirani rok dovršetka radova iz spomenute prve i druge grupe je tijekom proljeća ove godine, a što se tiče radova na samom muzejskom postavu, njihov rok uvelike ovisi o trajanju postupka javne nabave za izbor izvođača tih radova pa u ovom trenutku ne možemo precizno iznijeti taj dio odgovora. Dokumentacija za ovu nabavu sa priprema prema projektu uređenja muzejskog postava koji je izradila dizajnerica Nikolina Jelavić Mitrović. U svakom slučaju, planirano je, te se nadamo i vjerujemo, da će se muzejski postav i komercijalni prostori urediti do kraja ove godine kada bi se brod i privezao u Riječku luku – rekla je Krpan.

Source: slobodnadalmacija.hr