Kako do neisplaćene mirovine preminulog umirovljenika?

Kada osoba umre, tko ima pravo primiti mirovinu koja joj nije isplaćena? Na ovo je pitanje u programu Hrvatskog katoličkog radija odgovarala pravnica Marta Šimrak Lukavski. Kaže, nasljednici iza ostavitelja imaju pravo na mirovinu preminulog umirovljenika za cijeli mjesec u kojem je preminuo. 

Zato je potrebno utvrditi tko je nasljednik iza ostavitelja i tko ima pravo na imovinu preostalu iza ostavitelja. Stoga, odmah po smrti ostavitelja, nasljednici neće moći zatražiti isplatu zadnje mirovine, kao niti raspolagati sredstvima po računima ostavitelja i to sve do trenutka do kada se ne provede ostavinski postupak i ishodi pravomoćno rješenje o nasljeđivanju.

Odmah po saznanju činjenice smrti ostavitelja, korisnika mirovine, banke su obvezne onemogućiti raspolaganje sredstvima ostavitelja. Tek nakon što se provede ostavinski postupak i ishodi pravomoćno rješenje o nasljeđivanju, nasljednik ili njih više će moći zatražiti isplatu dospjele mirovine ostavitelja ili druge isplate sredstava po računima ostavitelja te zatvoriti račun ostavitelja. 

Nasljednik ima pravo na cijelu mirovinu za mjesec u kojem je korisnik mirovine preminuo. Dakle, ako je korisnik mirovine preminuo primjerice 4. travnja, nasljednici imaju pravo na isplatu mirovine za cijeli mjesec travanj. Mirovina se isplaćuje unazad, dakle, u našem primjeru, nasljednici će imati pravo na isplatu mirovine za ožujak, koja se isplaćuje u travnju, ali i za mjesec travanj u kojem je korisnik mirovine preminuo.

Zahtjev za isplatu podnosi se kod područne službe, odnosno ureda Zavoda za mirovinsko osiguranje. S time da svaki od nasljednika, ako nasljednika temeljem pravomoćnog rješenja ima više, mora podnijeti vlastiti zahtjev za isplatu dijela mirovine koji mu prema rješenju o nasljeđivanju pripada.

Source: mojevrijeme.hr